అంటరాని కులాల మొదటి విజయం!

షేర్ చెయ్యండి

బడి లో , గుడి లో. త్రాగే నీరు వద్ద ఎక్కడ చూసినా అంటరానితనం. పరిశుబ్రంగా ఉన్నా, చదువుకుని ఉన్నత స్థానం లో ఉన్నాకూడా అంటారని తనం. ఒక కులంలో పుడితే మహారాజు అయినా అంతరానివాడ్రే ! అంటారని తనానికి మూలం. అపరిశుభ్రత, చదువు లేక పోవటం కాదు. నిచ్చెన మెట్ల వ్యవస్థ అయిన కులం.

1927 లో బాబాసాహెబ్ డా అంబెడ్కర్ గారు అంటరానితనం రూపుమాపటానికి శాంతి యుత ఉద్యమ బాటపట్టేరు. గుడిలో అంటారని కులాల ప్రవేశానికి, చెరువుల్లో మంచి నీటి కోసం ఉద్యమించేరు.

మార్చి 20 ,1927 అంటరాని కులాలకు మొదట విజయం చేకూరింది. అదే మహాద్ సత్యాగ్రహ పోరాటం. బాబాసాహెబ్ అంబెడ్కర్ అంటరాని కులాల కు రక్షకుడు. He became a Messiah of untouchable.

మహాద్ సత్యాగ్రహ పోరాటం ఊరి చెరువుల్లో మంచినీటి కోసమో,కాదు మానవులుగా హక్కులు సాదించుకోవటానికి. ఈ పోరాటాన్ని ఫ్రెంచ్ విప్లవం కంటే తక్కువ ఏమీ కాదు అంటారు బాబాసాహెబ్. డా అంబెడ్కర్. ఈ పోరాటం సమాజాన్ని పునర్నిర్మించటానికి, సమాజం లో ఉన్న సాంఘిక దురాచారాలను రూపుమాపటానికి అంటారు. 
ఏ విప్లవం అయినా ఒక చిన్న ప్రతిఘటన తో మొదలవుతుంది.

Also read  మహిళా అబ్యుదయవాది బాబాసాహెబ్ డా. అంబేడ్కర్!
 
(Visited 35 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!