దేవాలయ ప్రవేశం – నాసిక్ ఉద్యమం!

షేర్ చెయ్యండి

నేను హిందువుగా పుట్టెను కానీ, హిందువు గా మరణించ ను అన్నారు బాబాసాహెబ్ డా అంబేడ్కర్. దీనికి ముందు హిందువులు గా పుట్టిన దళిత ప్రజలను అదే హిందూ మతం లో మనుషులు గా గుర్తింపు లేక , హిందువులు గా ఆలయ ప్రవేశం నిరాకరిస్తున్నప్పుడు డా అంబెడ్కర్ ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేసేరు. అందులో నాసిక్ ఉద్యమం ఒకటి.

నాసిక్ లోని కాలారాం దేవాలయం ప్రవేశానికి మర్చి 2, 1930 న ఉద్యమం ప్రారంభమైంది. ఉదయం సభ జరిపి మధ్యానం నుండి ఊరెగింపుగా ర్యాలీ బయలిదేరింది. ఊరేగింపు మిలటరీ.బ్యాండ్ మాదిరిగా గొప్ప మేళం. దాదాపుగా 500 మంది మహిళలు పాల్గొన్నారు.

ఆ ఊరేగింపు చూడగానే పూజారులు గుడి నాలుగు ద్వారాలు మూసివేసేరు. దళిత ప్రజలు నాలుగు వైపులా బారులు తీరి నుంచున్నారు. ఆలయం మూసి వేయటంతో సువర్ణ హిందువులకు కూడా దైవ దర్శనం జరగటం లేదు. జిల్లా అధికారులు, పోలీసులు ఎప్పుడు ఏమి జరుగుతుందో అని బందోబస్తు లో ఉన్నారు. దాదాపుగా 8 వేల మంది ప్రజలు పూజరులను, సువర్ణ హిందువులను ఎంత ప్రాధేయ పడినా దేవాలయం ప్రవేశం జరగలేదు. దైవ దర్శనం కాలేదు. దాదాపుగా నెల రోజులు సాగింది ఆ ఉద్యమం. సత్యాగ్ర దళాలు గ్రూప్ లు గ్రూప్ లు గా విడిపోయి దైవ దర్శనం కోసం వేచి ఉన్నారు. కాని ఒక్క క్షణం కూడా గుడి తలుపులు తెరవలేదు. ఏప్రిల్ 9, గుడి రధోత్సవం. సువర్ణ హిందువులు, అధికారులు దళితులతో మంతనాలు జరిపేరు. చివరకు దళితుల్లో కొందరిని సువర్ణ హిందువులలో కొందరిని రధం లాగేదానికి అనుమతి ఇచ్చెరు.

Also read  “ఇద్దరూ ఇద్దరే”అంబేడ్కర్-మార్టిన్ లూధర్ కింగ్ జూనియర్!

రధోత్సవానికి అంతా సిద్దమైంది. డా అంబెడ్కర్ మిగిలిన సత్యాగ్రహులు తమ వంతు రధము లాగటానికి సిద్దంగా ఉన్నారు. అయితే పూజారులు రధాన్ని ఒక ఇరుకు మార్గం గుండా తీసుకు వెళ్ళేరు. రధం చుట్టూ సాయుధులు అయిన పోలీసులు, సువర్ణ హిందువులు. మోసాన్ని గ్రహించిన దళితులు సహించలేక పోయేరు.
చివరికి ఖంద్రేకర్ అనే బండారీ యువకుడు పోలీసులు చూస్తూ ఉండగానే పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్లి రధాన్ని తాకేడు. అతనిని చూసి మిగతా దళితులు ఒక్కసారి గా రధాన్ని పట్టుకున్నారు. సువర్ణ హిందువులు రాళ్ల దాడి చేసేరు. కాండ్రేకర్ రక్తపు మడుగులో పడీ పోవటం, మిగతా దళితులకు తీవ్ర గాయాలు అవటం క్షణాలలో జరిగింది. అంబేడ్కర్ కి కూడా గాయాలు అయ్యాయి. నాసిక్ వీధులు సువర్ణ హిందువులకు దళిత సత్యాగ్రాలకు మధ్య దాడులు జరిగెయి. దేవాలయ రధం దళితుల రక్తం తో తడిసిపోయింది.

అలా ఒక సంవత్సరం పాటు సత్యాగ్రహులు ఉద్యమాలు చేస్తూనే వున్నారు. ఆ సంవత్సరం రోజులు దళితులు గుడి తలుపు తెరవనీయలేదు. 
1931 నుండి 1935 వరకూ ఆ ఉద్యమం కొనసాగుతూనే ఉంది.

Also read  ఉయ్యాలవాడ నరసింహారెడ్డి చరిత్ర చదవండి...సినిమాకు ముందు!
 
(Visited 19 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!