మహాత్మా జ్యోతిబా ఫూలే!

జ్యోతిరా ‘జ్యోతిబా’ గోవింద్రరావు ఫూలే పంతొమ్మిదవ శతాబ్ద భారతదేశం యొక్క ఒక ప్రముఖ సామాజిక సంస్కర్త మరియు ఆలోచనాపరుడు. భారతదేశంలో ఉన్న కుల-పరిమితులపై ఉద్యమానికి దారితీసింది. అతను

Read more

కాన్షీరాం: ది లీడర్ మాన్యశ్రీ కాన్షీరాం!

మాన్యశ్రీ కాన్షీరాం  తన కాలంలోని ప్రబలమైన కుల వ్యవస్థతో పోరాడటానికి, పీడితుల హక్కుల కోసం మాట్లాడటానికి మరియ పాలక వర్గాల బారిన పడినవారి కోసం ఒక వేదికను

Read more
error: Content is protected !!