చండశేఖర్ ఆజాద్ రావణ్ ఢిల్లీ పీఠంమే లక్యంగా భీంఆర్మీ కార్యాచరణ ప్రకటించబోతున్నాడా!

చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ రావణ్  ఈ పేరు తెలియని దళిత యువత దేశంలో ఉంది అంటే ఆచ్చర్యపడాలి. అంత పాపులర్ అయిన ఈ చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ ఎవరు? అతని

Read more

సోషల్ మీడియా-యువ చైతన్యం!

ఈ కాలంలో సోషల్ మీడియా ది మోస్ట్ పాపులర్ కీ వర్డ్. సోషల్ మీడియా పేస్ బుక్ ద్వారా పరిచయం అయిన కొందరు యువతీ యువకులు “ఓపెన్

Read more
error: Content is protected !!