నరకాసురుడు ; దీపావళి పండగను దళిత, బహుజనులు ఎందుకు చెయ్యకూడదు!

చరిత్ర మరచిన వారు, చరిత్రను నిర్మించలేరు అన్న బాబాసాహెబ్ డా. అంబేడ్కర్ ఆ మాట ఎందుకనాల్సి  వచ్చిందో అంటరానివారిగా, షెడ్యూలు కులాలుగా, జాతులుగా ఏ హక్కులు లేకుండా

Read more

దళిత, ఆదివాసీ సంస్కృతి-ఆహర సాంప్రదాయాలు!

నీదంటూ ఒక గుర్తింపు లేదా? Do you have an identity?   “పుట్టడం ఎంత కష్టమో  మరణించడం ఎంత దారుణమో  మంత్రసానులకు, పొత్తి గుడ్డలకు తెలుసు. 

Read more
error: Content is protected !!