భన్వరీదేవి: లైంగిక హక్కుల చట్టం స్ఫూర్తి ప్రదాత!

భన్వరీదేవి, తాను పెద్ద పెద్ద డిగ్రీలు చదవలేదు, ఉన్నత కుటుంబం లో పుట్టలేదు. ఉన్నత ఉద్యోగస్తురాలు కాదు.  ఒకసాదారణ బహుజన  మహిళ. గ్రామీణ వైద్య శాఖ లో

Read more
error: Content is protected !!