క్రోనీ క్యాపిటలిజం!

మనం తరచూ వినే మాట క్యాపిటలిజం, ఆంటే పెట్టుబడిదారీ వ్యవస్త.మానవ అభివృద్ధి లో పెట్టుబడిదారీ విధానం మానవ హక్కులు లేకుండా పూర్తి గా వ్యాపార లాభాపేక్ష మీదనే

Read more
error: Content is protected !!