ఆత్మగౌరవానికి తోలి మెట్టు పెత్తందార్లను బహిష్కరించడం!

మీ బానిసత్వాన్ని మీరే పోగొట్టుకోవాలి. అందుకే దేవుడు మీద కానీ మహానుబావుల మీద కానీ ఆదారపడవద్దు:బాబాసాహెబ్ డా. బి ర్ అంబేడ్కర్. 1929 వ సంవత్సరం ఏప్రిల్

Read more
error: Content is protected !!