మదర్స్ డే:దళిత మాతృమూర్తులు

ప్రపంచ మాతృ మూర్తుల దినోత్సవం సందర్బంగా మాతృ మూర్తుల సేవలను ఘనంగా గుర్తుచేసుకున్నారు. ‘మదర్స్ డే ‘ పేరిట జరిగిన ఈ కార్యక్రమాన్ని కొందరు వ్యతిరేకించడం తెలిసిందే.

Read more

స్వేచ్చ, సౌభ్రాతత్వం ఎస్సి మహిళల ఆభరణం!

బారత దేశంలో స్త్రీ చిన్న అమ్మాయి  అయినా లేదా యువతి అయినా లేదా వయస్సు మళ్ళిన స్త్రీ అయినా తనంతట తాను ఏ పనులూ చెయ్యకూడదు అని

Read more
error: Content is protected !!