న్నికల కమీషన్: హద్దు దాటిన ప్రచారం మీద ఎన్నికల కమీషన్ కొరడా!

ఎన్నికల కమీషన్ భారత రాష్ట్రపతి కార్యనిర్వహణ పరిధిలోని ముఖ్యమైన వ్యవస్థలో ఒక్కటిగా భారత రాజ్యాంగం కల్పించింది. సుప్రీం కోర్టు, కంట్రోలర్ మరియు ఆడిటర్ జనరల్ , మరియు

Read more

సెక్షన్ 49 పి; సర్కార్ సినిమా చెప్పిన ఓటు హక్కు గురించి మీకు తెలుసా!

  తెలంగాణా రాష్ట్రంలో ఎన్నికలు దగ్గర పడుతున్నాయి. ఆల్రెడీ కొందరు పోటీదారులు నామినేషన్ కూడా దాఖలు చేస్తున్నారు. ఎన్నికలు అంటే మనకు తెలిసిందే విదేశాల్లో ఉన్నా వచ్చి

Read more

ఆధిపత్యం కోసమే బారత రాజ్యాంగం ను తగలబడుతున్న హిందూ సంఘాలు!

బారత రాజ్యాంగం చట్ట నిర్మాణంలో మన ప్రాచీన హైందవ సాంప్రదాయాల నేమాత్రము అనుకరించలేదన్న విమర్శకుడా ఎక్కువగా వినిపిస్తుంది. ఈ విధంగా వినిపించే వాళ్లకు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల

Read more
error: Content is protected !!