న్నికల కమీషన్: హద్దు దాటిన ప్రచారం మీద ఎన్నికల కమీషన్ కొరడా!

ఎన్నికల కమీషన్ భారత రాష్ట్రపతి కార్యనిర్వహణ పరిధిలోని ముఖ్యమైన వ్యవస్థలో ఒక్కటిగా భారత రాజ్యాంగం కల్పించింది. సుప్రీం కోర్టు, కంట్రోలర్ మరియు ఆడిటర్ జనరల్ , మరియు

Read more

సెక్యులరిజం కి పెనుసవాల్!

బారత దేశం విభిన్న ప్రాంతాలు , విభిన్న ప్రజలు, మతాలు కలిగిన, సర్వ సత్తాక సార్వబౌమాదికారం కలిగిన దేశం. బారతీయుడుగా ప్రతి పౌరుడికి సమాన హక్కులు, మత

Read more
error: Content is protected !!