మదర్స్ డే:దళిత మాతృమూర్తులు

ప్రపంచ మాతృ మూర్తుల దినోత్సవం సందర్బంగా మాతృ మూర్తుల సేవలను ఘనంగా గుర్తుచేసుకున్నారు. ‘మదర్స్ డే ‘ పేరిట జరిగిన ఈ కార్యక్రమాన్ని కొందరు వ్యతిరేకించడం తెలిసిందే.

Read more

మద్దూరి నగేష్ బాబు

ఇది నేను మిమ్మల్ని అడుగుతుంది కాదు, మద్దూరి నగేష్ బాబు అడిగింది కాదు. మనందరం అడిగిందే, ఒకానొక రోజుల్లో మనిషి కనబడగానే , పలకరించగానే ఈ సమాజం

Read more
error: Content is protected !!