సెక్షన్ 49 పి; సర్కార్ సినిమా చెప్పిన ఓటు హక్కు గురించి మీకు తెలుసా!

  తెలంగాణా రాష్ట్రంలో ఎన్నికలు దగ్గర పడుతున్నాయి. ఆల్రెడీ కొందరు పోటీదారులు నామినేషన్ కూడా దాఖలు చేస్తున్నారు. ఎన్నికలు అంటే మనకు తెలిసిందే విదేశాల్లో ఉన్నా వచ్చి

Read more
error: Content is protected !!