సావిత్రి భాయి పూలే: బేటీ బచావ్ ఐకాన్

సావిత్రి భాయి పూలే సాంఘిక దురాచారాలు, కులం, మతం యొక్క దురాచారాలను అరికట్టడానికి ఉద్యమించిన భారత మహిళ. సావిత్రి భాయి పూలే, తన భర్త జ్యోతి రావు ఫూలే

Read more

మహాత్మా జ్యోతిబా ఫూలే!

జ్యోతిరా ‘జ్యోతిబా’ గోవింద్రరావు ఫూలే పంతొమ్మిదవ శతాబ్ద భారతదేశం యొక్క ఒక ప్రముఖ సామాజిక సంస్కర్త మరియు ఆలోచనాపరుడు. భారతదేశంలో ఉన్న కుల-పరిమితులపై ఉద్యమానికి దారితీసింది. అతను

Read more
error: Content is protected !!