ఓటు హక్కు: దళితులకు ఓటు హక్కు కల్పించిన డా. అంబేడ్కర్!

దళితులకు అత్యంత ముఖ్యమైన హక్కు ” ఓటు హక్కు ” అనే చెప్పుకోవాలి. బాబాసాహెబ్ డా అంబేడ్కర్   ఈ హక్కు కోసం ఎంత శ్రమించేరో వర్ణనాతీతం. తన

Read more
error: Content is protected !!